Uitleg Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) keten in 11 stappen

Het Digitale Stelsel Omgevingswet (hierna DSO genoemd) maakt een belangrijk onderdeel uit van de Omgevingswet. Het is een landelijke voorziening waar je als bevoegd gezag op aangesloten moet zijn als de Omgevingswet in werking treed.

Het DSO bestaat uit een hele keten met de volgende onderdelen:

 1. Downloaden/wijzigen van Omgevingsplan
 2. Valideren van Plan
 3. Publiceren van wijziging
  1. a. Bekijken van plan via www.overheid.nl
  2. b. Bekijken plan vis DSO L.V. viewer
 4. Maken toepasbare Regel
 5. Verifieren toepasbare regel
 6. Publiceren Toepasbare regel
  1. a. Doorlopen check
  2. b. Doorlopen aanvraag
  1. a. Ontvangen en behandelen van aanvraag
  2. b. Terugkoppeling naar iniatiefnemer
 7. Aanvraag naar behandeldienst DSO
 8. Samenwerking aan aanvraag

Hieronder een video van de VNG waarbij in ongeveer 18 minuten goed en duidelijk de gehele keten uitgelegd wordt.