GIS/VISIE

GIS staat officieel voor Geografisch Informatie Systeem. Het gaat hierbij om het (computer) systeem dat dynamische kaarten presenteert en hiermee ruimtelijke informatie geeft waardoor er betere beslissingen genomen kunnen worden.

GIS-SPECIALIST.NL

GIS-specialist geeft een bredere betekenis aan GIS en ziet in elke letter een speciaal onderdeel van een goed werkend GIS in zijn geheel. Dit is ook terug te zien in ons logo. Daarbij ziet u ook dat de verschillende onderdelen wel met elkaar verbonden zijn en dus ook afhankelijk van elkaar zijn.

G staat voor gebruiker

De gebruiker van een GIS is het belangrijkste. En gebruiker zien wij erg breed. Dit is de persoon die de informatie van een GIS leest en gebruikt, maar een gebruiker is ook de functioneel en technisch applicatie beheerder van het systeem.

Bij elke vraag die wij beantwoorden kijken wij naar de gebruiker. Bij een beheerder kunnen we een veel technischer  gesprek en antwoord geven dan bij een gebruiker die enkel op intranet wat gegevens raadpleegt in de GIS-viewer van de organisatie en dit gebruikt als input voor zijn eigen werk.

I staat voor Informatie

Data, informatie en kennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Data vormt de basis voor informatie en kennis. Al heeft u nog een zeer modern systeem en zeer goede gebruikers, als de kwaliteit van de input data onvoldoende is zal de uiteindelijk gepresenteerde informatie van dezelfde of slechtere kwaliteit zijn. Het is daarom belangrijk om goed stil te staan bij de data die gebruikt gaat worden in het GIS. Hierbij moeten vragen beantwoord worden zoals “Wat voor informatie wil ik achterhalen?” en “Wat kan mijn systeem aan?”

Wij kunnen helpen met adviseurs gespecialiseerd in data en het leveren van data.

S staat voor Systeem

Het systeem is het geheel van computers, netwerken, verbindingen en databases die er voor zorgen dat de gebruikers de informatie gepresenteerd krijgen. Deze systemen varieren van een relatief simpel systeem (GIS software en data op één computer) tot zeer complex. Denk bij een complex systeem bijvoorbeeld aan Google-earth waarbij heel veel informatie snel wereldwijd beschikbaar is op internet.

Belangrijk is dat het systeem aansluit bij de organisatie en het gebruik van het GIS nu en in de toekomst. Ook met deze technische vraagstukken helpen wij u graag.