Omgevingswet

Laatste nieuws en BLOG m.b.t. de Omgevingswet:

Wat is de Omgevingswet?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet.

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Doelen Omgevingswet

Voor de bevoegd gezagen betekend dit dat er op 3 gebieden veranderingen zullen optreden:

Onderdelen Omgevingswet
Onderdelen Omgevingswet

Wet

Zoals al beschreven op deze pagina is de Omgevingswet een samenvoeging van 26 wetten. De huidige bestemmingplannen zullen op houden te bestaan en per bevoegd gezag zal er een Omgevingsvisie, een Omgevingsplan en zogenaamde toepasbare regels komen.

Het doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen:

  • Het beschermen van de fysieke leefomgeving: zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. En het bewaken hiervan.
  • Het benutten van de fysieke leefomgeving: gebruiken en verder ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op basis van maatschappelijke behoeften.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Voor de invoering hiervan wordt een Digitaal Stelsel omgevingswet ingericht, kortweg DSO. Dit stelsel presenteert burgers en bedrijven in één digitaal loket alle gegevens over de leefomgeving op de kaart en in regelgeving. Op deze wijze kunnen die zien welke regelgeving waar geldt en welke mogelijkheden er zijn voor bijvoorbeeld bouwen. En vanuit dit digitale loket kunnen burgers en bedrijven ook hun melding en/of vergunning aanvragen.

Werkingsgebieden

De Omgevingswet streeft naar een optimale dienstverlening via een klik op de kaart in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en vereist ook formele publicaties of bekendmakingen van de besluiten. Hiermee worden zowel het dienstverleningsspoor als het formele juridische spoor bediend.
Om het mogelijk te maken dat in het DSO bij een klik op de kaart alleen de daar geldende regels zichtbaar worden, is het nodig om regels te koppelen aan een werkingsgebied. Daarmee wordt duidelijk op welke locatie (plek op de kaart) of in welk gebied de regels gelden. Elk werkingsgebied heeft een unieke naam (noemer) en kent specifieke coördinaten, de geometrische begrenzing.

Anders werken

Door de veranderende wet en het DSO zal de manier van werken ook veranderen. Afdelingen tussen in uw organisatie zullen op andere manier moeten gaan samenwerken. Beleid en uitvoering komt veel dichter bij elkaar te liggen waardoor goede samenwerking en afstemming noodzakelijk is. De Omgevingswet vraagt gemeenten ook om alle reguliere vergunningaanvragen binnen 8 weken te behandelen. Ook de complexe aanvragen, waar voorheen 26 weken voor stond. Ook dit vraagt om een andere manier van werken.

Bovenstaande geeft een zeer korte uitleg over de Omgevingswet. Bent u op zoek naar hulp bij de implementatie van de Omgevingswet in uw organisatie? Neem dan contact met ons op om te kijken of de adviseur Omgevingswet u kan ondersteunen.