Lezing 7 jan 2014: Geo-informatie, onmisbaar voor duurzame ontwikkeling

Een van de grootste uitdagingen voor de mens is een passende balans vinden tussen het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het handhaven van een optimale natuurlijke omgeving. Hoe houden we dat in de gaten? Geo-informatie – via luchtfoto’s, satellieten en tegenwoordig ook drones – is het antwoord. Specialist op dat gebied is prof. Ton Veldkamp van het ITC van de Universiteit Twente. Op dinsdag 7 januari spreekt hij voor het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen. Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Gebouw Forum, Wageningen University, Droevendaalsesteeg 2 (Zaal C222). Toegang vrij.


Geo-informatie (GI) betreft alle informatie met een ‘ruimtelijke component’: kaarten, lucht- of satellietfoto’s. Vroeger werden kaarten gemaakt met gegevens van landmeters. Daar kwamen honderd jaar geleden luchtfoto’s bij, vijftig jaar geleden begon de verkenning vanuit de ruimte, en tegenwoordig kan met behulp van drones geo-informatie vanaf lage hoogte worden verkregen. Tegelijkertijd werd de apparatuur waarmee de informatie werd vergaard, en die veelal wordt aangeduid met de term ‘remote sensing’ meer ‘sophisticated’ en innovatiever.

Een centrale rol in de wetenschap van aardobservatie en geo-informatie speelt het ITC in Enschede, de faculteit van Geo-informatiewetenschap en aardobservatie van de Universiteit Twente. ITC richt zich op relevante ruimtelijke informatietechnologie om zo de maatschappelijke overgang naar een meer duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. De specifieke deskundigheid van ITC ligt op het terrein van de geo-informatiewetenschap, milieu en het beheer van natuurlijke hulpbronnen, voedsel, water en stedelijke en regionale ontwikkeling.

Tom Veldkamp (1963) studeerde Tropische bodemkunde en bemestingsleer in Wageningen waar hij ook promoveerde. Op 1 oktober 2009 werd hij deeltijd hoogleraar Spatial Environmental Quality aan de Universiteit van Twente en op 1 januari 2010 rector en decaan van ITC.

bron: Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen http://www.nwgwageningen.nl