Geo-inspiratiedag 2: De fundamenten van data en data als fundament

Online

Hoe zijn de geo-registraties opgebouwd? Tot wat voor aandachtspunten leidt dat als je ze gaat gebruiken? En hoe zit het met data die door burgers is ingewonnen? Wat zijn fundamentele waarden voor data en welke afspraken zijn daarvoor in de maak? Deze vragen en meer beantwoorden we op de geo-inspiratiedag op 29 juni 2021. We […]

Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet

Doelgroep: Medewerkers bij gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, GGD-GHOR en veiligheidsregio's Omschrijving: Op de online Inspiratiedag Implementatie Omgevingswet staat implementatie centraal. Zoals aansluiten, oefenen en vullen. Ook ziet u in live demo's de ontwikkelingen van de bouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Waterinfodag

CONGRESCENTRUM 1931 – ‘S-HERTOGENBOSCH Oude Engelenseweg 1's-Hertogenbosch,

De Waterinfodag is een congres, beurs en ontmoetingsdag. Voor medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijven en studenten. Er is een beurs met 60 exposanten, een actueel, aansprekend en breed congresprogramma en volop gelegenheid om te ntewerken. De Waterinfodag wordt sinds 2009 georganiseerd.

ESRI GIS conferentie

Het jaarlijkse GIS-evenement van ESRI Nederland

Geoweek

Nederland

In 2021 organiseert het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) voor de 15e keer de GeoWeek. Van 4 tot en met 8 oktober 2021 duiken weer duizenden leerlingen in de wereld van de geografie! Door corona is de GeoWeek dit jaar niet in mei, maar in oktober. We gaan ervan uit dat de expedities dan op […]

MAKE GEOSPATIAL MATTER

Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht Croeselaan 6Utrecht,

VAN DATAGEDREVEN NAAR CONTEXTBEWUST Om te bepalen welke data we nodig hebben, is het nodig om context op te bouwen. Daardoor snappen we welke data relevant is en welke niet. Wij mensen zijn daar erg goed in. Het wordt interessant als we machines ook kunnen leren contextbewust te handelen. Zo kun je besluitvormingsprocessen inrichten met […]